Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.soltysiak-rajewicz.com

DEFINICJE

Administrator – „SOŁTYSIAK I RAJEWICZ ADWOKACI” PAWEŁ SOŁTYSIAK z siedzibą w Poznaniu (61-736), przy ul. Solnej 27/2, NIP: 7661774647, REGON: 301396456.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.soltysiak-rajewicz.com

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

TREŚĆ

Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych określa Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Z 1997r. nr 133, poz.883) z dnia 29 sierpnia 1997r.

W myśl tej ustawy gwarantujemy pełne prawo wglądu oraz poprawiania własnych danych zgromadzonych w naszej bazie danych osobowych, niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez serwis www.soltysiak-rajewicz.com, poprzez kontakt mailowy na adres: kancelaria@soltysiak-rajewicz.com

W czasie korzystania z serwisu www.soltysiak-rajewicz.com możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do późniejszego skontaktowania się w celu udzielenia odpowiedzi na interesujące pytania. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Serwis www.soltysiak-rajewicz.com zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości serwisu www.soltysiak-rajewicz.com rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług.

Dostęp do danych osobowych mają tylko przedstawiciele serwisu www.soltysiak-rajewicz.com Pod żadnym pozorem nie udostępniamy danych osobowych innym firmom lub osobom trzecim, a zgromadzone dane są szczególnie chronione przed nieupoważnionym dostępem. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych serwisu www.soltysiak-rajewicz.com

W wyniku postępujących zmian w świadczeniu naszych usług oraz zmian w obowiązującym polskim prawie zobowiązujemy się informować o wprowadzeniu wszelkich korekt w naszej polityce ochrony w prywatności.

przekierowanie home